Eckhart Tolle

Eckhart Tolle is een van de meest bekende spirituele leraren van dit moment. Kort samengevat is de kern van zijn boodschap: leef in het Nu, realiseer je dat je onderdeel bent van een groot bewustzijn waar al het Leven onderdeel van uitmaakt en zeg altijd Ja! tegen wat zich op dit moment in jouw leven aandient, verzet je niet tegen wat er toch al is. De oprichting van het Ima Centrum is geïnspireerd door de leringen van Eckhart.

Hij spreekt zich ook uit over hoe wij om kunnen gaan met de uitdagingen van de toekomst. Allereerst erkent hij de dreiging die ontstaan is vanwege de identificatie die de mens met zijn of haar ego heeft. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij met name bezig zijn met onszelf en vergeten zijn hoe wij in verbinding met onszelf, elkaar en onze leefomgeving kunnen leven. Vervolgens stelt Eckhart dat wij verantwoordelijkheid moeten nemen voor ons eigen bewustzijnsniveau. Als dat in orde is volgt de rest vanzelf. In het Nu en je bewust van onze onderlinge verbondenheid wordt het haast onmogelijk om verkeerde keuzes te maken. Ten slotte: we maken zelf de realiteit die wij in ons onbewuste brein creëren. De toekomst bestaat helemaal niet. Om daar al bang voor te zijn en daar onze staat van Zijn door te laten beïnvloeden is volledig onwenselijk. Natuurlijk betekend dit niet dat wij niet moeten handelen en alles op zijn beloop moeten laten, maar handelen in een staat van angst en misschien zelfs rancune versterkt ons ego alleen maar.

De opdracht is dus: richt je op de staat van jouw bewustzijn in dit moment. Daar kan je handelen en daar kan je een verschil maken!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close