Missie

Ima Eko is het onderdeel van meditatieschool Ima Centrum dat zich bewust inzet voor een Nieuwe Aarde, en dan met name een positieve klimaatsverandering. Ima is het Japanse woord voor ‘Nu‘. Eko is de Japanse afkorting van ‘ecologie‘: de studie naar de relaties tussen alle levensvormen. En dat is dan ook precies waar het om gaat. Door te realiseren wat de kracht van het Nu is kunnen wij een grote verandering teweeg brengen als het gaat om onze leefomgeving en onderlinge verbondenheid. Hoewel het Ima Centrum zich voornamelijk richt op het creĆ«ren van een mooiere wereld door bewustzijnsontwikkeling naar de stijl van Eckhart Tolle door meditatie en mindfulness, is de missie van Ima Eko het verdere in gang zetten van de weg naar een Nieuwe Aarde. Belangrijk om te vermelden is dat dit in liefde en verbondenheid gebeurd. Volledig toegewijd aan de reis, niet gehecht aan het doel.

Er wordt veel gesproken over de Grote Omwenteling. Er is veel paniek en alarmisme en dat is volledig begrijpelijk. Ook zijn er veel mensen en vooral jongeren die stress ervaren als ze aan de toekomst denken. En ook dat is heel goed te begrijpen, het lijkt soms ook een uitzichtloze situatie. Ik ben er echter van overtuigd dat het veel belangrijker is het nieuwe en positieve verhaal te vertellen. Want dat verhaal is er! Dat is dan ook de missie van Ima Eko: het verspreiden van een bewustzijn dat tot een Nieuwe Aarde (in termen van Eckhart Tolle) leidt. Dat betekend een plek waar minder reactiviteit en meer verbondenheid is. Een plek waar met de aarde en de wezens op de aarde wordt omgegaan op een heilzame manier. Een van de manieren om dit te bereiken is het Umi Initiatief. Laten wij samen op weg gaan naar een Nieuwe Aarde!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close